بالاخره يكي از بزرگترين مشغوليتهاي ذهني برطرف شد…ديروز از پايان نامه كارشناسي ارشدم دفاع كردم و دومين نمره كامل دانشگاهيم رو گرفتم!!!؛)…اوليش رو مرحوم ميرحسيني تو درس رسم فني، ترم اول، بهم ٢٠ داد، خدا بيامرزتش، اواخر تير امسال فوت كرد… دومين نمره كامل هم كه شنبه بعدازظهر، پس از يك جلسهء پرشور (!) و جنجالي (؟) در حضور دوستان و خانواده توسط اساتيد ممتحن و راهنما اهداء شد!!!؛)…
دارم ميرم مسافرت كه كمي از اين خستگي (!) دوران تحصيل كاسته بشه!!!…

پ.ن.:
اول فك مي كردم خيلي حال ميده كه اول مهر دانش آموز يا دانشجو نباشي ديگه، ولي واسه ماها كه عادت كرديم به اون اوضاع، امسال كمي دلگير بود، حتي هوس مدرسه هم كردم!!!…