آيد بهار و پيرهن بيشه نو شود
نوتر برآورد گل اگر ريشه نو شود
زيباست روي كاكل سبزت كلاه نو
زيباتر آنكه در سرت انديشه نو شود
سال نو مبارك…

پ.ن.:
١. به دلم افتاده امسال سال خوبيه، اميدوارم كه همينطوري باشه براي همه:)…
٢. من كجا شبيه بابك سعيديم؟؟؟…
٣. محمودآباد هستيم و جاي دوستان خاليه…
٤. با اين اوضاع اينترنت كره شمالي-طور، باز شايد به اينجا بيشتر برسم!!!…