چند روزیه همه دارن هی مینویسن، گفتم منم بیام بنویسم!!!:دی…
یه پیام کوتاهی برام اومده بود، خوشم اومد ازش، گفتم اونو بنویسم و برم که هم سریالم رو ببینم هم فردا امتحان خاک2 دارم!!!…
«واعظی پرسید از فرزند خویش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت، هم کلید زندگیست!
گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم ارمنیست!»
پ.ن.:
شنیدم دارن بلاگر رو میبندن در ایران، امیدوارم که شایعه و اشتباه باشه!!!…حیف میشه نوشته هامون!!!…